neděle 15. ledna 2023

 

Ctihodný Ammon, Tabenisský

památka 2. / 15. ledna¹

Veliký asketa pátého století, byl představeným monastýru Tabennisi ² v horním Egyptě. Pod jeho duchovním vedením, zde vedlo mnišský život okolo tří tisíc mnichů. Bůh obdaroval ctihodného Ammona blahodatnými dary divotvorce a proroka. Když se ho jeden mnich zeptal na radu, on mu v duchovním životě odpověděl: „Buď podobný zločinci ve věznici a tak jako on, se neustále ptej, kdy přijde soudce? Takto stejně s bázní čiň i ty“.

_____________________

¹ Ctihodný Ammon, je zmiňovaný mezi světci v ochridském prologu svt.Nikolaje Velimiroviće

² Tabenissi – Tabena – Tabennae, je místem, kde byl založen první monastýr, kde byl kinoviální ústav. Tento monastýr, byl založen ctihodným Pachomiem Velikým na pravém břehu řeky Nilu v Horním Egyptě, asi 575 km od dnešní Káhiry.