sobota 5. ledna 2013Ctihodný Naum divotvůrce Ochridský
(památka dle církevního kalendáře 23. prosince / dle světského 5. ledna,  20. června/ 3. července a také 27. července / dle světského 9. srpna)

Ctihodný Naum divotvůrce Ochridský, byl učedníkem svatých Cyrila a Metoděje a jedním z Pětipočetníků, kteří co nejhorlivěji pracovali s těmito slovanskými apoštoly, na vinici Kristově na Velké Moravě.
Svatý Naum byl jedním z těch, kteří putovali do Říma, v Římě se proslavil divotvornou mocí a stejně tak i velikou učeností, svatý Naum byl znalcem mnohých jazyků.
Po návratu z Říma a poté co byl po mnohých věznění a týrání vyhnán z Velké Moravy, se usídlil spolu s ostatními bratry, za pomoci svatého císaře Borise Michaila na březích Ochridského jezera.
Zatímco svt. Kliment působil jako episkop v Ochridu, tak ctihodný Naum, působil na jižním břehu Ochridského jezera, kde založil monastýr, který až do dnešních dnů, zdobí tento břeh a přes věky věků, byl a je pramenem divotvorné síly a útočištěm pro nemocné a zarmoucené. A stejně jako tento monastýr, tak i svatý Naum, zdobí historii slovanského křesťanství. Spolu se svt. Klimentem byli pojmenováni novým Mojžíšem a Árónem.
Okolo svatého Nauma na břehu Ochridského jezera, sebralo se množství mnichů z celého Balkánu. Svatý Naum, byl moudrým učitelem, duchovním rádcem mnichů, velikým asketou a podivuhodný modlitebník.
Neúnavný a práci milující svatý Naum, pracoval hlavně na překladech svatého písma a na překladech ostatních církevních knih, z jazyka řeckého na jazyk slovanský.
Za svého života činil mnohé zázraky a stejně tak je činí i po své smrti až do dnešních dní, jeho divotvorné ostatky dodnes udivují mnohočetnými zázraky, ponejvíce uzdraveními od těžkých nemocí, od posedlosti a jiných duševních těžkostí a nemocí.
Svatý Naum v pokoji zesnul v první polovině 10. století a přesídlil se tak do Království, milovaného Krista.

Svt. Kliment a ctih. Naum Ochridští
Hrob ctih. Nauma