pondělí 24. prosince 2012Svatý Alexij Toth († 1909)

památka 24. dubna / 7. května, v den jeho zesnutí

 

Spravedlivý Alexij (Toth) se narodil roku 1853 na Slovensku, v malé vesnici u Prešova, v rodině uniatského kněze, pokřtěn byl v uniatské církvi.

Do gymnázia, chodil v Prešově. Potom studoval na římskokatolickém duchovním semináři v Ostřihomu, potom zakončil uniatský seminář v Užhorodu a bohosloveckou fakultu na Prešovské univerzitě. Na školách byl pilným žákem a naučil se několik jazyků: rusínský, maďarský, ruský, německý, latinský a uměl číst řecky.

Po zakončení semináře se oženil s dcerou kněze Rozálií Michajlič a na 24. roku, svého života, byl vysvěcen na uniatského duchovního. Brzy však ovdověl a byl povolán do Prešova k uniatskému biskupu Ivanovi. Roku 1889 vyslal biskup svého kancléře do Ameriky, aby se staral o duchovní život emigrantu, uniatu z Podkarpatí.

V té době byli uniati v Americe diskriminováni ze strany římských katolíku, neboť neměli možnost užívat v chrámech církevněslovanského jazyka, slavit podle juliánského kalendáře či dokonce hlásat Slovo Boží v rusínském jazyce. Velkou úlohu zde sehráli i tzv. jurisdikční problémy. Už v roce 1891, se rozhodl o. Alexij přijmout svaté Pravoslaví.

Svým návratem do Pravoslavné církve ukázal cestu i jiným duchovním a uniatským společenstvím v USA. K Pravoslaví se díky němu navrátilo okolo 30 tis. lidí. Svatý Alexij zesnul 7. května 1909 ve Wilkes-Barre ve státě Pensylvánie. Byl pochován v monastýru sv. Tichona v South Cannan v Pensylvánii.

Roku 1994 jej Americká pravoslavná církev přičetla k zástupu svatých pro přínos k návratu Karpatorusínu do Pravoslavné církve. Jeho památka se slaví 7. května v den jeho blaženého zesnutí.

 

Tropar hlas 4.

Spravedlivý otče Alexiji, náš nebeský přímluvce a učiteli, božská ozdobo Církve Kristovy, pros Učitele všech, aby v Americe utvrdil pravoslavnou víru, světu daroval mír a duším našim velikou milost.