pátek 22. prosince 2017

Ctihodný  Kornilij Krypecký
Památka 28. prosince/ 10. ledna

Narodil se jako Luka Poljakov, roku 1841 ve vesnici Velikoje selo, Krivovického prichodu, Vyšnegalkovské volosti ¹, přibližně osm kilometrů od Pskova ². Byl nejmladším z dětí a od narození byl poloslepý. Už v  raném mládí odešel do Krypeckého monastýru ³, ve kterém vždy zachovával poslušnost.
Svojí poslušností, láskou a milosrdenstvím mnohé udivoval. Oblíbenými jeho slovy, bylo: Co druhému popřeješ, pro sebe získáš! Množství přicházejících jej prosilo, aby předpovídal budoucí, což nikomu neodmítal.
Mnoho předpovídal, například k roku 1905 předpověděl, že zvonice monastýru se zbarví krví, jeho předpověď se naplnila, na zvonici v tom to roce byli zabiti mniši. Předpověděl i svojí smrt, předpověděl, že nebude pohřben hned a ne tak jak je to třeba. O své smrti († 1903), také řekl: Pochovají mne a celá Rus, plakat bude. A v Následném roce 1904, začala Rusko – japonská válka, poté následovala 1. světová válka, revoluce, občanská válka, zakrytí monastýru a mnoho dalšího a také mnoho, mnoho prolitých slz.
Vše se naplnilo, poté co mírně a v pokoji zesnul 28. prosince/ 10. ledna, byl ctihodný Kornilij pohřben až po několika dnech od svého zesnutí a pohřben byl hlavou na sever, ne na východ. Otec Kornilij, k tomu předpověděl:  Když mé tělo, umístí tak jak to třeba, skončí se potom i pohromy pro Rus.
Po celou dobu byly snahy, pohřbít tělo otce Kornilije podle pravidel, v roce 1918, i roku 1943, vždy se však nakonec tento záměr, ať už z jakýchkoli důvodů nezdařil. Až roku 1998, byly ostatky svatého znovu umístěny, tak jak to má být. Když byl hrob vyzdvihnut a ostatky odkryty, všichni přítomní pocítili blahou vůni. Poté byly ostatky umístěny v nové schráně a jeho pravá ruka, byla umístěna ve zvláštní schránce. Po vyzdvihnutí ostatků, se zvýšil i počet poutníků, přicházejících z různých zemí a monastýr znovu nabyl svoji velikost a krásu, po mnoha letech zapomnění. Vše se událo tak, jak předpověděl otec Kornilij.
 
Svaté ostatky ctih. Kornilija Krypeckého
10. ledna roku 2000, z požehnání Patriarchy Moskevského a celé Rusi, Alexije II., byla v Krypeckém monastýru, arcibiskupem Pskovským a Velikolukským Evsevijem, odsloužena slavnostní bohoslužba, při shromáždění velkého počtu věřících, při které byl proslaven a připočten do zástupu svatých ctihodný Kornilij Krypecký, jako místně ctěný. 3. února 2016, z rozhodnutí Archijerejské sněmu Ruské pravoslavné církve, byla učiněna i jeho celo - církevní úcta. Den jeho památky je v den zesnutí 28. prosince/ 10. ledna a také 12. / 25. června v den svátku Sboru Pskovských svatých.

Krypecký monastýr svatého Jana Bohoslovce
_________________________________________________________________________

¹ Prichod – (rusky приход) správní a územní jednotka, podobná vesnícké obci anebo volosti (rusky во́лость), což je jednotka administrativně-teritoriálního dělení v Rusku, Lotyšsku, Estonsku a některých dalších zemích.

² Pskov město (od roku 903) na severozápadě Ruska. Nachází se na řece Velikaya při soutoku s řekou Pskova.

³ Krypecký monastýr svatého Jana Bohoslovce – mužský monastýr, Pskovské eparchie Ruské pravoslavné eparchie, který se nachází v Pskovském rajónu Pskovské oblasti (22 km od Pskova a 7 km od vesnice Krypeckoje. Monastýr byl založen roku 1455 athoským mnichem ctih. Sávou Krypeckým.