pátek 19. července 2019


Světitel Řehoř z Tours  (539–594)
památka 17. / 30. listopadu

Světitel Řehoř Tourský (lat. Gregorius Turonensis) pocházel z významné galsko-římské rodiny, ze senátorské aristokracie Overni. Měl dobré vzdělání a mnozí z jeho velké rodiny byli biskupy v Tours a v řadě dalších eparchií. Byl synem senátora města Arvern (dnes Clermont) Florentiuse a jeho matka Armentaria II. byla neteří svt. Nicetiuse (Nikity), biskupa Lyonského (památka 2. /15. dubna). Jeho světské jméno bylo Georgius Florentius, později přidal jméno Gregorius na počest pradědečka své matky. Jako mladík těžce onemocněl a dal přísahu, že když se uzdraví, posvětí se na službu Církvi, a tento slib také následně dodržel.
Poté, kdy zemřel jeho strýc svt. Gallus I. Arvernský (Gallus: česky Havel; Památka 1. /14. června), Řehoř vykonal, jako poutník cestu ke hrobu muč. Juliána ve městě Brioud (památka 28. srpna / 10. září) a po svém návratu do Arvernu pokračoval ve svém studiu pod vedením svého strýce svt. Avituse I. Arvernského (památka 21. srpna / 3. září), jímž byl rukopoložen na diákona. Brzy na to znovu onemocněl, a učinil proto pouť ke hrobu svt. Martina Milostivého, biskupa Tourského (památka 12. /25. října), jednoho z nejctěnějších galských svatých, na jehož přímluvy byl zázračně uzdraven. Poté už zůstal v Tours, u svého příbuzného svt. Eufroniose (památka 4. / 17. srpna) a roku 573 byl po jeho zesnutí vybrán jeho nástupcem. O této události informuje sv. Venantius Fortunatus v poémě „Ad cives Turonicos de Gregorio episcopo“ k občanům města Turon (tj. dřívější název města Tours) o Řehoři biskupovi. Získal si také velkou úctu ze strany franských králů Sigiberta I., Guntrama a Childeberta II.
Světitel Řehoř zesnul roku 594 po Kr. a dodnes je ctěn národem jako divotvůrce a svatý. Svt. Řehoř se proslavil díky svým desítidílným dějinám Franků s názvem „Kronika Franská“ (Historia Francorum). Tato práce se stala jedním z nejdůležitějších pramenů pro raně středověké dějiny. Kromě toho světec sepsal i životy galských svatých a knihy o slávě mučedníků a vyznavačů.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.