sobota 11. listopadu 2017Svt.muč. Zenobios, biskup egejský a muč. Zenobie, sestra jeho
Památka 30. října / 12. listopadu

Pocházeli z města Aegea v Kilíkii (dnes se tento kraj nazývá Çukurova a tvoří součást Turecka). Po rodičích, byli následovníky pravé víry a zdědili jak duchovní, tak i hmotné bohatství. Horlili pro víru a s velikou láskou, rozdělili ono hmotné bohatství s chudými a potřebnými. A protože, měli štědré ruce, i ruka Boží je ochraňovala od všelikého zla, lidského i démonského. Milostivé ruce Zenobie, které byly štědré k chudým, jako darující, byly od Boha obdařeny darem zázraků a Zenobie uzdravovala nemocné od nemocí a bolestí, jen dotekem svých rukou. Zenobios, byl pak rukopoložen a ustanoven biskupem egejským.
Za časů pronásledování křesťanů, byl Zenobios předveden před soudce Lysiase, který jej dal uvěznit a řekl mu svůj soud: Nabízím ti dvě možnosti, život, když se pokloníš bohům, smrt, když takto neučiníš. Zenobios na to odpověděl: Život bez Krista, není životem, ale smrtí. A smrt pro Krista, není smrtí, ale životem.
Když byl Zenobios podroben krutému mučení, předstoupila před soudce i Zenobia sestra mučedníka a řekla: Ten kalich strádání chci také pít a tou korunou utrpení chci být také korunována. Po tom, co byli oba mučeni v ohni a vřelou smolou, byli setnuti mečem. To se událo okolo roku 285. Takto se zbožní sourozenci, přesídlili do království nesmrtelného Krále Krista.Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.