neděle 19. listopadu 2017

Svt. Pavel Vyznavač, patriarcha konstantinopolský

Památka 6. / 19. listopadu

Když blažený Alexandr patriarcha Konstantinopolský, ležel na smrtelném loži, ptali se ho žalu plní věřící, koho on zanechá po sobě za arcipastýře jemu svěřenému stádu Kristovy církve. Tehdy jim už těžce nemocný patriarcha odpověděl: jestliže si přejete pastýře, který vás má učit a který vám bude zářit svými ctnostmi, vyberte Pavla, jestliže si přejete jen člověka krásného, ozdobeného zevnějškem, vyberte Makedonia. Věřící národ vybral za patriarchu Pavla. To se však nelíbilo heretikům ariánům a ani císaři Constantiusovi, který v té době vládl východní části římské říše. Brzy na to byl Pavel sesazen. Poté společně se svt. Athanasijem Velikým utekli do Říma, kde je dobře přijal papež Julius I. a i císař Constans I. a byli jim zastánci v obraně pravoslavné víry před heretiky. Po společném listu císaře Constanse a papeže, byl Pavel znovu navrácen na patriarší trůn, když však zemřel císař Constans, ariáni opět pozvedli své hlavy a vyhnali pravoslavného patriarchu do vyhnanství, do města Koukousós v Arménii (dnešní Göksun v Turecku). Ve svém vyhnanství, když svt. Pavel sloužil jedenkráte svatou liturgii, jej ariáni napadli a uškrtili jej jeho vlastním omoforem¹, to se událo roku 351. V čase vlády císaře Theodosia I. roku 381, byly jeho svaté ostatky přeneseny do Cařihradu. Roku 1326 byly potom vzaty do Benátek, kde se nachází dodnes.

 _______________________________
¹Omofor řecky ΩΜΟΦΌΡΙΟ tj. μος — rameno a φόρος — nést, nosit; podle řeckého: nošený, nosící se na ramenou; součást bohoslužebného roucha archijereje (biskupa) s vyšitými na něm kříži, symbolicky zobrazuje blahodatné dary archijereje, připomíná, také, že archijerej je povinen starat se o spasení zbloudilých ovcí, podobně jako evangelní dobrý pastýř, který naleznuvší ztracenou ovci, nese ji domů na svých ramenou.

Žádné komentáře:

Okomentovat