pátek 23. listopadu 2012Ikona Přesvaté Bohorodice Iverská
(památka ikony Přesvaté Bohorodice Iverské, se slaví 12. února / dle světského kalendáře to je 25. února)

Iverská ikona Přesvaté Bohorodice, zvaná též Vrátná (řecky - Παναγία Πορταΐτισσα), se v 9. století, nacházela v domě jedné zbožné vdovy, ve městě Nikáj¹. 
Když započali ikonoborci ničit svaté ikony, přišli i do domu, této zbožné vdovy a jeden z vojáků udeřil kopím do ikony Přesvaté Bohorodice. V tom okamžiku, z místa kam voják udeřil, vytryskla krev. Když to spatřila vdova, dostala strach, aby nebyla zničena svatyně, před kterou doposud povznášela modlitby k Matce Boží, a tak vdova slíbila vojákům peníze a prosila je, aby ještě do rána počkali se zničením ikony. Když vojáci odešli, žena, aby svatou ikonu zachránila, spustila ji spolu se svým synem do moře.
Ikona se však nepotopila, ale stojíce plula po moři a v průběhu dvou staletí nebylo známo, kde se ikona nachází, jednou však ikona stojíce na vodě, připlula až k Athosu².
Po několik dní Athosští mniši, viděli v moři ohnivý sloup, který vystupoval až do nebe, přistoupili tedy k břehu a spatřili svatý obraz stojící na vodě. Čím více se však přibližovali k vodě, tím se ikona více jim vzdalovala. Mniši se s igumeny odebrali do Božího chrámu, kde se modlili, aby jim bylo ukázáno, co mají učinit, aby to bylo Bohu milé, modlili se, aby jim byla darována nově zjevená svatyně. 
Ctih. Gabriel svatohorec přijímá ikonu Matky Boží
Po chvalozpěvu, zbožný mnich Iverského monastýru³ ctihodný Gabriel Gruzín podle přikázání Matky Boží, která se mu zjevila ve snu, vyšel po vodě až k ikoně, přijal nově zjevenou svatyni - ikonu Přesvaté Bohorodice a donesl ji na břeh, k velké radosti mnichů.  
Ti ctihodného Gabriela na břehu radostně vítali, po tři dny a tři noci sloužili na místě setkání s ikonou ⁴, bohoslužby a až poté odnesli ikonu do hlavního chrámu.
Jenže se stalo něco neočekávaného, dalšího dne, už v chrámu ikona nebyla, ale našla se nad vchodem do monastýru. Takto se to opakovalo několikráte, ikona byla přenesena do chrámu, ale další den, byla opět nad vchodem do monastýru.  Tak tomu bylo dotud, dokud se znovu nezjevila Matka Boží ctihodnému Gabrielovi, kdy mu ve snu zjevila svojí vůli, která byla, že si nepřeje, aby byla chráněna mnichy, ale že Ona sama jim bude Ochránkyní. Mniši poté s vděčnou radostí vybudovali pro slávu Přesvaté Bohorodice chrám nad vraty monastýru a umístili tam Její ikonu.
Ikona se proto taky nazývá Portatissa (řecky - Παναγία Πορταΐτισσα), tj. "Vrátná" podle místa, kde se Přesvatá Bohorodice rozhodla, aby její ikona přebývala. Ikona se nazývá také podle místa jejího zjevení "Iverská". 
 
"Raduj se, blahá vrátná, dveře rajské, věrným otvírající!"
 
Chrám v Iverském monastýru, kde se nachází divotvorná Iverská ikona Přesvaté Bohorodice
 
______________________________________________________________________________________________________________

¹Nikáj počeštěný název pro město Nicea (řecky Νίκαια, latinsky Nicaea, nyní İznik) město v Anatólii (dnes součástí Turecka), které je známo především jako místo konání dvou ekumenických koncilů církve.
²Athos - Svatá Hora - z řeckého Άγιο Όρος - Agion Óros je jeden ze tří poloostrovů na severořeckém Chalkidiki. Nachází se zde mnišský stát, tvořený dvaceti mužskými monastýry a mnoha poustevnami.
³Iverský monastýr neboli Iviron řecky - Μονή Ιβήρων. Řecký pravoslavný monastýr na svaté hoře Athos, třetí v hierarchii svatohorských monastýrů. Nachází se na severovýchodě ostrova, byl založen v letech 980 - 983 ctihodnými Janem – Čordvaneli a Janem Svatohorcem. Do roku 1015 se monastýr nazýval Lávrou Klimenta (Λαρα το Κλήμη, το Κλήμεντος),  poté Lávrou Evfimija (Λαρα το κρ Εθυμου) a od roku 1020 Lávrou Ivera, tj. ctih. Jana Svatohorce, monastýrem Iverců  tj. Gruzínů, od  Iverie - Ibérie (gruzínsky: იბერია, latinsky: Iberia, řecky: βηρία) byl římský a řecký název pro starověký gruzínský stát Kartli, který existoval od 4. století př. n. l. do 6. století n. l. Tento název byl později zkrácen na Iviron.

⁴ Na místě setkání se s ikonou Matky Boží Iverské, byla později vybudována kaple.

Místo kudy přišla z moře ikona k Iverskému monastýru

Žádné komentáře:

Okomentovat