pátek 23. listopadu 2012

Ctihodný Gabriel Svatohorec
(památka 13. května podle církevního kalendáře/ to je 26. května dle světského a 12. / 25. července)

Pocházel z Iberie (Gruzie), jako poustevník žil poblíž Iverského monastýru na sv. hoře Athos
¹. Pro svou zbožnost, se stal důstojným za svého života zjevení, ve kterém mu Přesvatá Bohorodice přikázala říci představenému monastýru a bratřím, že jim chce darovat svoji ikonu k pomoci a přímluvě, Gabriel slyšel:

"Řekni igumenovi a bratřím, že jim chci dát svou ikonu, svoji pomoc. Potom vstup do moře, jdi po vlnách a tehdy všichni poznají mou lásku a požehnání vašemu monastýru."

Ctihodní Joan, Evfimij a Gabriel svatohorci
Podle přikázání Matky Boží, starec Gabriel, měl přejít po mořských vlnách až ikoně jak po souši a přijmout ikonu pro monastýr. Ctihodný Gabriel pověděl o podivuhodném zjevení představenému monastýru a ten vyšel s bratřími na břeh s chvalozpěvy, se svícemi a kaditelnicemi. Svatý starec, splnil vůli Matky Boží a přinesl ji na břeh. Ikona se poté začala nazývat podle monastýru Iverská. 
Ikona byla přenesena do oltáře chrámu jako veliká svatyně, zjevená samotnou Matkou Boží. Jenže se stalo něco neočekávaného, dalšího dne, už v chrámu ikona nebyla, ale našla se nad vchodem do monastýru. Takto se to opakovalo několikráte, ikona byla přenesena do chrámu, ale další den, byla opět nad vchodem do monastýru.  Tak tomu bylo dotud, dokud se znovu nezjevila Matka Boží ctihodnému Gabrielovi, který slyšel slova Matky Boží: "Sděl, že nechci být ochraňována vámi, ale sama chci být vaší ochránkyní, nejen v pozemském, ale i v nebeském světě. Vyprosila jsem pro vás u Boha milost, a dokud uvidíte mou ikonu v monastýru, do té doby vám nebude umenšeno požehnání mého Syna." Mniši poté s vděčnou radostí vybudovali pro slávu Přesvaté Bohorodice chrám nad vraty monastýru a umístili tam Její ikonu. Ikona se proto od té doby taky nazývá Portatissa (řecky - Παναγία Πορταΐτισσα), tj. "Vrátná".
_____________________________________________________________________________________________________________

¹Iverský monastýr neboli Iviron řecky - Μονή Ιβήρων. Řecký pravoslavný monastýr na svaté hoře Athos, třetí v hierarchii svatohorských monastýrů. Nachází se na severovýchodě ostrova, byl založen v letech 980 - 983 ctihodnými Janem – Čordvaneli a Janem Svatohorcem. Do roku 1015 se monastýr nazýval Lávrou Klimenta (Λαρα το Κλήμη, το Κλήμεντος),  poté Lávrou Evfimija (Λαρα το κρ Εθυμου) a od roku 1020 Lávrou Ivera, tj. ctih. Jana Svatohorce, monastýrem Iverců  tj. Gruzínů, od  Iverie - Ibérie (gruzínsky: იბერია, latinsky: Iberia, řecky: βηρία) byl římský a řecký název pro starověký gruzínský stát Kartli, který existoval od 4. století př. n. l. do 6. století n. l. Tento název byl později zkrácen na Iviron.

Žádné komentáře:

Okomentovat