pátek 24. prosince 2010

Svatý mučedník Themistoklis
(památka dle církevního kalendáře 21. prosince / dle světského to je 3. ledna)

Žil ve městě Myra v Lykii, (dnešní Turecko), kde se živil jako pastýř. V té době vládl císař Decius, který mnoho pronásledoval křesťany, jedenkráte při pronásledování svatého Dioskorida, došli pronásledovatelé až na pole, na kterém Themistoklis pásl stádo ovcí. Když se pronásledovatelé zeptali Themistoklise zda li neviděl Dioskorida, tak ten, i když to věděl, nic neřekl, nechtěl říci, kde se skrývá. Naopak sám o sobě řekl, že je křesťanem. Proto co řekl, byl předveden před císařova zástupce Asciplia. Ale i před ním mladý pastýř neochvějně vyznal svojí víru v Ježíše Krista. Zástupce dal příkaz, aby byl bit. Byl tak silně bit po břiše, až mu vyhřezly vnitřnosti. Potom jej oběsili, byl obnažen a trhán ostrými železnými hřeby, až bylo jeho tělo pokryto ranami, on poté předal svoji svatou duši do rukou Páně, od kterého přijal mučednickou korunu. To se stalo roku 251.


Žádné komentáře:

Okomentovat