úterý 17. února 2009

Ctihodný Mojžíš Uherský
 (památka dle církevního kalendáře 26. července / 8. srpna dle světského)Ctihodný Mojžíš Uherský, byl ve službě u svatého knížete Borise. V roce 1018, kdy polský král Boleslav uchvátil Kyjev, byl svatý Mojžíš spolu s dalšími vzat do zajetí, a odveden do Polska. Jako statný a krásný muž, na sebe strhl svatý Mojžíš pozornost jedné bohaté polské vdovy, která se k němu rozhořela tělesnou vášní. Polka jej jako zajatce koupila a snažila se mladíka svést, když se jí to však nedařilo, přikázala jej každý den bít několika sty ranami, když ani potom se nenechal svést, tak jej dala nakonec vykleštit. Když byl po nějakém čase ctihodný Mojžíš vysvobozen ze zajetí, odešel Pečerského monastýru (budoucí Kyjevo – Pečerská Lávra), nesoucí na sobě rány mučedníka a korunu vyznavače, jako vítěz a chrabrý vojín Kristův. Hospodin mu daroval moc proti nečistým vášním, kterou pomáhal již za svého života svým bližním. Ctihodný Mojžíš vedl duchovní boj v monastýru deset let, zesnul okolo roku 1043, 26. července dle církevního kalendáře, dle světského 8. srpna. Pohřben byl v tzv. Bližních Peščerach – Blízkých Jeskyních. Sklánice se a líbajíce spolu s modlitbou jeho svaté ostatky, Kyjevo – Pečerští mniši a mnozí další, přijímají uzdravení od tělesných pokušení.
*Lechové – takto byli nazýváni Poláci

Modlitba ke ctihodnému otci našemu Mojžíši Uherskému

Tropar hlas 4.

Vidouce trudy a duchovní boj s vášněmi, pro tvoji čistotu svatý /
kdo nad nimi neužasne? /
Hlad, vězení a rány jsi přijímal, /
nenechal ses zotročit vášněmi *lešské ženy, /
ale jako král, vášně jsi ovládal, /
nyní i tehdy byl jsi proslaven od Vševidoucího lidská srdce, /
od Něhož jsi přijal blahodať všem v pokušeních pomáhat, /
pomáhej i nám, kteří ctíme památku tvojí, /
Mojžíši ctihodný.

Podivuhodný a bohonosný otče Mojžíši, veliký služebníku Kristův, a mocný divotvorče. K tobě v pokoře přicházíme a tebe prosíme: dej nám, abychom byli účastníky tvojí lásky k Bohu a k bližnímu, pomoz nám konat vůli Hospodinovu, v čistotě srdce a pokoře, Hospodinova přikázání správně činit. Shlédni v dobrotě na každou duši těch, kteří tě věrně uctívají, milosti a pomoci tvoji očekávající. Blahý služebníku Boží, vyslyš nás modlící se k tobě, nepřehlédni nás, kterým je zapotřebí tvého zastání. Velebíme tě, otče Mojžíši, opěvujeme tě, čistoty svícne, oslavujíce milostivého Boha, ve svaté bezpočáteční Trojici oslavovaného Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky až na věky věkův. Amen.

Žádné komentáře:

Okomentovat