pátek 2. ledna 2009

Svatý mučedník Porfýrij – herec
(památka 15. září dle církevního/ dle světského kalendáře 28. září)

Porfýrij, byl herec a neznaboh. Křesťanství se vždy vysmíval, ale jedenkráte při oslavě narozenin Juliána Odpadlíka (Julianus Apostata, byl v letech 361 až 363 římským císařem), se stalo, že mu byla přisouzena role, ve které předváděl a zesměšňoval křesťanské svaté tajiny. Když se, ale Porfýrij ponořil do vody, aby se tak vysmál svatému křtu, a přitom pronesl slova: «Křtí se služebník Boží Porfýrij, ve jménu Otce i Syna i Svatého Ducha», tu on v tom okamžiku, skrze působení blahodati Boží, uvěřil v Krista. A když vyšel z vody, vyznal beze strachu svoji víru, že je křesťan, že Kristus je jediným pravým Bohem. Když Julián poznal, že Porfýrij to myslí naprosto vážně, ihned přikázal, aby ho mučili, ale hrozné mučení nezlomilo víru Porfýrija, setrval v ní až dokonce, kdy mu byla setnuta hlava mečem. To se stalo roku 361 v městě Efezu v Malé Asii.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.