pátek 26. prosince 2008Světitel Řehoř, Nysský

památka 10. / 23. lednaBratr Basila Velikého. Nejprve byl presbyterem a byl ženatý, když mu však zesnula žena, blažená Theozba, byl vybrán za biskupa města Nyssy.

Vyznačoval se ohromnou světskou učeností a zároveň duchovními zkušenostmi. Zúčastnil se II. všeobecného sněmu. Předpokládá se, že to byl on, kdo sestavil druhou část Vyznání Víry. Velký kazatel, vykladatel svatého písma a teolog. Protože kvůli němu ariáni utrpěli mnohé prohry, tak na něj neustále útočili a pronásledovali ho, jako svého největšího nepřítele.  Za vlády císaře Valenta, se jim nakonec podařilo sesadit světitele z jeho biskupské katedry a s pomocí císaře, také dosáhli toho, že byl odsouzen k vyhnanství.

Takto prožil svatý otec ve vyhnanství osm let, trpělivě snášel všechna příkoří, bídu a ponížení. Po smrti císaře Valenta mu byl navrácen biskupský titul. Nakonec zesnul v hluboké starosti koncem čtvrtého století. Přesídlivší se do Království Božího, zůstal na zemi, skrze staletí velkým světlem církve.

Žádné komentáře:

Okomentovat