pátek 26. prosince 2008

Mučedník Athanasij
(památka 7. ledna podle církevního/ 20. ledna podle světského kalendáře)

Svatý mučedník Athanasij. Tento mučedník Kristův, byl prostý a chudý člověk. Byl, ale bohat vírou a moudrý Duchem Božím. Jednou, nechtěně vstoupil do sporu o víru, s jedním Turkem. Turek byl studovaný, šikovný v mluvě, přesto se mu, ale Athanasij, vším svým úsilím, snažil vyložit a potvrdit, že křesťanská víra je přednější než mohamedánská, že je vírou pravou. Takto zakončiv spor, se i rozloučili. Druhého dne, byl, ale Athanasij předvolán před soud. Onen Turek tu stál jako jeho žalobce. Když byl Athanasij vyzván, aby se odřekl víry Kristovy, aby se poturčil, tak jak to prý řekl den předtím, před oním Turkem, tak on na to odpověděl: «Raději chci přijmout tisíckrát smrt, než abych se odřekl víry Kristovy! ». Za to byl odsouzen a byla mu setnuta hlava roku 1700 ve Smyrně. Tělo bylo schraňováno v chrámu sv. Paraskevy ve stejném městě.

Žádné komentáře:

Okomentovat