pátek 26. prosince 2008


Ctihodný Markián
památka 10. / 23. ledna

Narodil se v Římě, jako presbyter žil, ale do konce svého života v Cařihradu. Když zdědil velké bohatství po svých rodičích, upotřebil ho ke dvěma účelům: na vystavění nebo obnovování svatých chrámů a na dary chudobným.
Dal postavit dva nové chrámy v Cařihradu, význačné svojí krásou a svatyněmi: svaté Athanasie a svaté Iriny. Když se jej ptali, proč tolik peněz utrácí na chrámy, on odpovídal:« Když bych měl dceru a chtěl bych ji provdat za nějakého šlechtice, copak bych neutrácel tolik zlata, abych ji ozdobil jako důstojnou nevěstu? A tady zkrášluji chrám, jako nevěstu Kristovu ». Tak jak byl znám všem chrámům a chudým jako dobrý a slitovný, tak vůči sobě byl tvrdý a velmi přísný, dle přikázání apoštola:« Máme-li jídlo a oděv, spokojme se s tím (1. Tim 6, 8) ». Píše se o něm:« Byl celý v Bohu a Bůh byl v něm, zesnul v Bohu naplněn věkem a dobrými skutky ». Zesnul v druhé polovině pátého století, pohřben v monastýru svatého Jana Křtitele v Cařihradu.

Žádné komentáře:

Okomentovat