pátek 26. prosince 2008


Ctihodný Michail Klopský, 
pro Krista jurodivý
Památka 11. / 24. ledna

Pocházel z knížecího rodu, byl příbuzným velkého knížete sv. Dimitrije Donského. Přijal na sebe v duchovním boji, obraz jurodivého pro Krista, opustil Moskvu, neboť více než zalíbit se lidem, přál si zalíbit se Bohu, svému Spasiteli. Přišel do Klopského monastýru blízko Novgorodu, kde jej nikdo neznal. Tam se oddal půstu a modlitbě. Přestože jej po nějakém čase poznali, neboť jeho příbuzní jej hledali, on zůstal v monastýru a prožil v něm čtyřicet čtyři let. V těchto letech byl příměrem mnišského života, křesťanské skromnosti a pokory. Bůh jej obdařil dary předvídání věcí budoucích a mocí konání divů. Když byla, velká sucha on odkrýval na zemi prameny vody, když nastoupil hlad, neochvějně upevňoval víru a naději v Hospodina a vždy se ukázalo Boží zalíbení v tomto světci, neboť skrze něj, konaly se mnohé zázraky a mnozí si skrze něj, upevňovali víru. Zesnul v Pánu, v letech 1453–1457, v Klopském monastýru, kde spočívají i jeho svaté ostatky.

Žádné komentáře:

Okomentovat