čtvrtek 25. prosince 2008


Svatá apoštolům rovná Nina, osvětitelka Gruzínů

památka 14. / 27. lednaSvatá Nina, byla neteří jeruzalémského patriarchy Juvenalija a příbuznou svatého Jiří, velikomučedníka. Protože její rodiče přijali mnišství, byla vychovávaná pod dohledem patriarchy Juvenalija, který ji svěřil pod vedení zbožné starice, která svaté Nině mnoho vyprávěla o tehdy ještě pohanské zemi Iberii¹, postupem času, se tak v srdci svaté Niny rozhořela touha a přání, přinést světlo svatého Evangelia, do této země. Přání, bylo o to větší, když se jí jednou ve snu zjevila Matka Boží, která jí do ruky dala kříž spletený z větví vinné révy a řekla:« Vezmi si tento kříž, on ti bude štítem a hradbou proti všem napadením nepřátel viditelných i neviditelných. Jdi do země Iberské, zvěstuj tam svaté evangelium Pána Ježíše Krista a získáš blahodať u Něj a Já budu tobě Ochránkyní ». Když se probudila, měla svatý kříž² v ruce. O svém snu řekla svému strýci patriarchovi Juvenalijovi, který jí dal požehnání na apoštolskou službu.

Když započalo za císaře Diokleciána pronásledování křesťanů, svatá Nina, odešla do Iberie šířit křesťanství a takto se zachránila před pronásledováním. Díky oddanosti a lásce, si brzy získala svatá Nina lásku a úctu obyvatel Iberie. Jejím přičiněním přijal svatý křest král Mirian, jeho žena Nana, a jejich syn Bekar, který poté pomáhal se šířením křesťanství v zemi. Svatá Nina uspěla projít celou Iberii, a tak národ Iberské země přijal křesťanství. To vše v době, kdy byli křesťané ze strany císaře Diokleciána pronásledováni. Od mnohé práce, kterou vykonala, si odpočinula, když zesnula v pokoji v Hospodinu roku 335. Na místě jejího zesnutí, dal král Mirian postavit chrám svatého velikomučedníka Jiřího. Svatá Nina konala mnohé zázraky již za svého života a koná je po i svém zesnutí.

¹antický a byzantský název dnešní Gruzie საქართველო

²nyní se tento kříž nachází v Siónském katedrálním chrámu v Tbilisi

Žádné komentáře:

Okomentovat