pátek 26. prosince 2008



Ctihodný mučedník Damaskin (Damascén) Gabrovský
památka 16. / 29. ledna

Budoucí ctihodný mučedník, se narodil v Gabrovu, v Bulharsku. Z lásky k mnišskému životu opustil svoji vlast a odešel na svatou horu Athos, kde přijal mnišství v monastýru Chilandar. Tam byl vysvěcen na jerodiákona, potom na jeromonacha. Stalo se, že pro potřeby monastýru byl vyslán, aby šel do Bulharska do města Svištov (Свиштов-město na severu Bulharska, na břehu řeky Dunaj), kde byl monastýrský metoch, kde měl u tamních Turků, vybrat dluh, který dlužili monastýru. Turci, kteří se to dozvěděli, poslali do domu, kde krátký čas přebýval Damaskin, ženu. Když žena vešla do domu, hned tam Turci vtrhli a Damaskina předvedli před kadiju (tj. soudce v arabském světě, který soudí dle islámského práva šaría), který hned chtěl Damaskina soudit, za to že byl s touto ženou v domě. Damaskinovi, bylo nabídnuto, že buď bude oběšen, anebo se poturčí. Na to ctihodný mnich řekl:
« já jsem se narodil jako křesťan, tak chci i zemřít. Zříci se Krista, je to samé jako zříci se věčného života; bez Něho nemají spásu hříšníci, kterými jsme mi všichni, já i vy. On je smiřovatel pravdy Boží s hříšným lidstvem; On je dárce blahodati Boží, důležité k plnění vůle Boží. Je mi vás líto, když tomu nerozumíte. Bylo by, bláznovstvím a hloupostí, když bych přistoupil na to, abych si za dočasný život, koupil věčnou záhubu ».
S rukama svázanýma za zády, byl odveden na popravu, tam pak poprosil Turky, aby se mohl ještě pomodlit k Bohu, to mu oni dovolili a on se obrátil k východu, pomodlil se, potom se přežehnal svatým křížem a řekl:« Nyní jsem připraven na smrt ». Takto svatý a ctihodný Damaskina, obětoval svoje tělo roku 1771, aby spasil svoji duši.
Na ty, co Damaskina zabili, však nakonec dopadl hněv Boží, neboť když usedli na člun, aby se dostali na druhý břeh Dunaje, nenadálou bouří, byl jejich člun převrhnut a všichni se utopili.

Žádné komentáře:

Okomentovat