pátek 26. prosince 2008Svatý mučedníci Spevsipp, Elvsipp, Melevsipp, a babička jejich Leonila

památka 16. / 29. lednaSvatý mučedníci Spevsipp, Elvsipp, Melevsipp, a babička jejich Leonila. Přijali strádání pro Krista v době císaře Marka Aurelia, v Galii (tj. dnešní Francii). Tři bratři byli trojčaty. Nejprve byla křesťankou jen jejich babička Leonila, zatímco vnuci byli pohani. Po mnohých poučeních jejich zbožné babičky Leonili (která sama přijala svatý křest už jako stará žena), s pomocí místního kněze, přijali křesťanství i její tři vnuci. Potom co tři bratři přijali svatý křest, začali hořet v dobrém smyslu slova, mladickou horlivostí pro svoji víru, a v této horlivosti šli a svrhli všechny pohanské modly, které v okolí stály. Hned potom byli obviněni, a předvedeni před soud, kde vyznali svoji víru v Krista. Soudce je dal uvrhnout do vězení, a hned si dal zavolat jejich babičku, doufajíce, že svým vnukům domluví, aby se odřekli Krista, poklonili se modlám, a takto si zachránili svůj život. Leonila tiše přišla do věznice, ale namísto toho, aby svým vnukům řekla, aby se odřekli pravé víry, začala je povzbuzovat, aby stáli neochvějně ve víře, aby vydrželi až do konce všechna muka i smrt pro Krista. Když si je dal soudce opět povolat, a viděl jejich neústupnost, odsoudil je k smrti. Všichni tři bratři byli spolu oběšeni na stromě, potom byli bičováni, a nakonec byli ohněm spáleni. Jedna žena jménem Iovilla , když spatřila chrabrost mučedníků, vykřikla: «i já jsem křesťanka! ». Hned i ji zajali a spolu s babičkou svatých mučedníků mečem sťali.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.