čtvrtek 25. prosince 2008Ctihodný Pavel Thébský
památka 15. / 28. lednaNarodil se u bohatých rodičů, v dolních Thébách v Egyptě, za vlády císaře Deciuse. Všechen majetek, který mu byl odkázán po rodičích, si rozdělil se svojí sestrou. Jeho zeť, ale zatoužil i po jeho části dědictví, a Pavlovi vyhrožoval, že jej udá jako křesťana, když mu svou část dědictví nedá. Chudoba a příměr sebeobětování křesťanských mučedníků, které Pavel spatřil svýma očima, jej povzbudili, a on svoji část dědictví předal sestře.

Jako chudý se odebral do pouště, kde se usadil a vedl duchovní boj, až do konce svého života. Do jakých duchovních výšin dostihl tento podivuhodný mnich, nám můžou dosvědčit slova svatého Antonia Velikého, který jedenkráte navštívil ctihodného Pavla, a spatřil jej jak mu zvířata a ptáci nebeští slouží. Když se pak navrátil z této návštěvy, řekl mnichům, kteří s ním žili:« Těžko mi je, děti moje! Těžko mi je, hříšnému a falešnému mnichu, neboť mnichem jsem jenom podle jména. Viděl jsem Elijáše, viděl jsem Jana v poušti, a skutečně jsem viděl Pavla – v Ráji! ».

Svatý Pavel, se dožil sto třinácti let a mírně zesnul v Pánu, roku 342. Nezaložil ani jeden monastýr, ale brzy po jeho zesnutí, se našlo mnoho těch, kteří viděli příklad jeho života a zaplnili poušť mnohými monastýry.

Jeho svaté ostatky, z vůle císaře Manuela I. Komnenose, byly přeneseny do Cařihradu, kde byly uloženy v monastýru Přesvaté Bohorodice. Následně, po pádu Cařihradu, byly přeneseny do Benátek, nakonec do Uher (Maďarska), část jeho hlavy se nachází v Římě.

Žádné komentáře:

Okomentovat