čtvrtek 25. prosince 2008Svatí mučedníci Ermil a Stratonik
památka 13. / 26. ledna

Svatý Ermil, byl diákonem v jednom chrámu římského města Singidunum¹, za časů pronásledování křesťanů v době vlády císaře Licíniuse (308–324), byl uvězněn a předveden před soud. Když mu bylo řečeno, že jej vedou na mučení, on se tomu radoval. I když mu samotný císař vyhrožoval smrtí, bylo to k ničemu, Ermil svobodně vyznal svoji víru v Krista a na císařovi výhružky odpověděl:« Hospodin je při mně, nebojím se. Co by mi mohl udělat člověk? (Žalm 118, 6) ».
Po mnohých těžkých mučeních, uvrhli Ermila opět do vězeňské cely. V tomto vězení, byl dozorcem Stratonik, který byl tajný křesťan a celým svým srdcem soucítil s Ermilem. Nemohl už vydržet pohled na všechna strádání mučedníka, začal prolévat slzy, a nakonec i on, se přede všemi vyznal, že je křesťan. Poté byl i Stratonik, předveden před císaře, byl mučen a nakonec odsouzen, protože i on se Krista nezřekl. Soud rozhodl, že oba, Ermil a Stratonik, budou svázáni, dáni do sešité rybářské sítě a takto budou vrženi do Dunaje. Po třech dnech, co byli svatí mučedníci uvrženi do řeky, našli jejich těla zbožní křesťané na břehu řeky a se ctí je pochovali blízko města Singidunum. Tito slavní mučedníci, přijali svá strádání pro Krista roku 315.

¹ Singidunum, dnes Bělehrad.  Singidunum, byl za římského císařství sídlem legie a části římské dunajské flotily


Žádné komentáře:

Okomentovat