čtvrtek 25. prosince 2008Ctihodný Jákob, biskup Nisibiský

památka 13. / 26. lednaCtihodný Jákob, žil jako poustevník v létě pod otevřeným nebem, když byla zima tak žil v jeskyni. Jednou sestoupil do města Nisibis (též Nisibin, město v Mezopotámii, tj. území zahrnující dnešní Irák, Sýrii, Libanon, Izrael, Jordánsko a Egypt), aby shlédl, jak křesťanská víra prospívá, jak žijí křesťané. Ve městě Nisibis, byl, však vybrán za biskupa, a dokonce se zúčastnil i prvního všeobecného sněmu, kde obhajoval svaté pravoslaví před herezí Aria.

Za jeho biskupství, se stalo, že bezbožní Peršané napadli s vojskem Nisibis. Svatý Jákob po bohoslužbě za ochranu města, obcházel všechny městské hradby, nebojíce se přitom střel nepřátel, které byly neustále stříleny. Takto kráčel po hradbách města a modlil se k Bohu, aby Bůh ochránil město. I stalo se a jeho modlitby byly vyslyšeny, na Peršany se snesla mračna much a komárů. Peršané poté přestali město obléhat a nakonec odešli. Svatý se totiž modlil, ne za smrt nepřátel, ale aby odešli a neublížili městu a věřícím v něm. A tak bylo město díky modlitbě světce zachráněno. Ctihodný Jákob žil dlouho a čestně, zesnul v pokoji, v hluboké starosti roku 350.


Žádné komentáře:

Okomentovat