čtvrtek 25. prosince 2008Svatý mučedník Polyevkt
památka 9. / 22. ledna

Země města Melitené (dnes Malatiya, východní Turecko) v Arménii, je mnoho nasátá křesťanskou krví, jako i celá země Arménská. První prolitá krev křesťanského mučedníka v tomto městě patřila svatému Polyevktu, který ji zde prolil roku 259. Bylo to v době vlády císaře Valeriána.
V tomto městě byli dva přátelé – vojáci, Nearch a Polyevkt. Nearch byl pokřtěný a Polyevkt nepokřtěný. Když byl v té době vydán císařský příkaz o pronásledování křesťanů, Nearch se připravoval na mučednickou smrt. Přitom, mu ale bylo líto, že nestačil uspět přivést k pravé víře svého přítele Polyevkta.
Když se, ale sám Polyevkt dozvěděl o tom, k čemu se Nearch připravuje, rozhodl se a slíbil, že i on přijme křesťanství. Polyevktovi se totiž zdál sen, ve kterém se mu zjevil Spasitel ve své světlosti, sňal z Polyevkta starý oděv a oblékl jej do nového, zářivě světlého. Polyevkt pak řekl Nearchovi:« od tohoto okamžiku, jsem připraven sloužit Kristu ». Když to dopověděl Nearchovi, zahořel duchem a odešel na hlavní městské náměstí, kde roztrhal císařský příkaz o pronásledování křesťanů, o povinnosti vzdát úctu pohanským bohům a modlám, a ještě přitom také zničil mnoho pohanských model. Jeho tchán vládce Feloks, který měl dohlížet na plnění císařského příkazu, se zděsil jeho činu a řekl mu:« nyní budeš muset zemřít, jdi, rozluč se svou ženou a s dětmi ». Když přišla k Polyevktovi jeho žena a v slzách jej prosila, aby se Krista odřekl, plakal přitom i jeho tchán Feloks. Svatý mučedník, ale zůstal neoblomným ve svém rozhodnutí přijmout jakékoli strádání pro Krista. Svou hlavu s radostí sklonil pod meč a přijal tak svatý křest, ve své vlastní krvi roku 259. Nearch přítel Polyevktův, pak přijal mučednickou smrt v ohni a jeho památka je 22. dubna.

Žádné komentáře:

Okomentovat