čtvrtek 25. prosince 2008Ctihodný Jan Chýšník

památka 15. / 28. lednaNarodil se v pátém století, v Cařihradu, za vlády císaře Leontiose, v bohaté a významné rodině. Byl jediným dítětem svých rodičů, ti mu po jeho prosbě darovali Evangelium, které měl u sebe po celý svůj život. Pro náklonnost k duchovnímu životu, mladý Jan, spolu ještě s jedním mnichem, tajně utekl do monastýru v Malé Asii. V tomto monastýru prožil šest let, ve velké zdrženlivosti, modlitbě a v poslušnosti igumenovi svatého monastýru. Poté na něj ďábel zaútočil s pokušením, aby opustil monastýr, aby se navrátil ke svým rodičům a tam aby znovu žil jako šlechtic.

Jan se vrátil domů k rodičům, ale namísto toho, aby se jim ukázal jako jejich syn, vrátil se jako prostý chudák bez domova, a usídlil u vrat rodičovského domu. Žil v malé chýši, kterou si sám postavil, živil se ze zbytků, které mu občas dávali sluhové jeho rodičů. Takto přetrpěl mnohé ústrky od lidí, a dokonce i od svých vlastních rodičů, kteří jej pro jeho vzezření nepoznali. Snášel hlad, bídu, horko a chlad, neustále byl, ale obrácen v modlitbě k Hospodinu, k Přesvaté Bohorodici a svatým. Neustále také četl v Evangeliu, darovanému jeho rodiči, ze kterého čerpal slova věčného života.

Ke konci svého života, když onemocněl a pocítil blížící se smrt, se mu zjevil Hospodin. Ten mu odkryl, že se už blíží konec jeho pozemského života, že za tři dny bude vzat do Království Nebeského. Ctihodný Jan, se potom dal poznat svým rodičům, ti ho poznali jen pro ono Evangelium, kterému darovali, když byl mladý.

Za tři dny, tento mladík, jakkoli byl mladý a bohatý, spasil duši svoji, svých rodičů, zvítězil nad ďáblem a ve věku, ne více než dvaceti pěti let, roku 450 zesnul v pokoji. Na místě, kde zesnul, jeho rodiče postavili chrám a dům, kde nacházeli útěchu všichni chudí a ti co byli bez domova. Ostatky svatého, se nacházeli v Římě.


Žádné komentáře:

Okomentovat