neděle 6. září 2020

 Ctihodná Hilda z Whitby

památka v den zesnutí 17. / 30. listopadu a v den přenesení jejich svatých ostatků 25. srpna / 7. září

Narodila se roku 614 a byla druhou dcerou Hererica, synovce svatého Edwina¹, krále Deira (anglosaského království na území severovýchodní Anglie, dnes přibližně území současného Yorkshiru). Když byla ještě v kolébce, byl její otec otráven ve vyhnanství. Hilda byla poté vychovávána na dvoru krále Edwina. Díky kázání Božího slova a příkladu víry svt. Paulinuse z Yorku², přijala svatý křest okolo roku 627, ve svých 13 letech.

Povzbuzená příkladem své sestry Hereswity, která se stala monaškou  monastýru Matky Boží v Chelles v Galii, odjela Hilda do východní Anglie a odtud, chtěla odjet za svojí sestrou do monastýru. Tehdy ji však svt. Aidan z Lindisfarne³ vybídl k tomu, aby zůstala v rodné zemi a zde sloužila Kristu.

Nakonec odešla do monastýru Hartpool, kde byla později představenou. V roce 657, pak založila monastýr v  Streaneshalch - Whitby. Tento monastýr se stal pod jejím duchovním vedením velmi významným centrem vzdělání, vyučovalo se v něm Svaté Písmo, díla svatých otců, nejméně pět mnichů z bratrstva tohoto monastýru, se stalo biskupy, mezi nimi, byli například svt. Jan z Beverley (památka 7. / 20. května), či Wilfrid z Yorku (památka 12. / 25. října). V tomto monastýru, se také uskutečnil roku 664 církevní sněm, na kterém se sjednotil společný způsob bohoslužeb s Římskou církví a také se zde sjednotil společný způsob výpočtu data Paschy.  

Ctihodná Hilda, proslula svojí moudrostí a milosrdenstvím, do monastýru za ní přicházelo pro radu a útěchu mnoho monašek, mnichů a dalších poutníků. Byla dobrou učitelkou a duchovní matkou mnohým. Sedm let, před svým zesnutím, velmi vážně onemocněla a tato nemoc, která se neustále připomínala neustálými horečkami, ji provázela až do konce života. Nehledě na to, plnila všechny své povinnosti, vůči Bohu i vůči svým duchovním dětem.

Nakonec ctihodná matka Hilda, zesnula v pokoji, po přijetí Svatých tajin 17. / 30. listopadu roku 680. Její duši, pak spatřila ctihodná Begu z Hackness (památka 31. října / 13. listopadu), jak byla povznesena k nebi svatými anděly.

Život svaté ctihodné Hildy, byl zapsán v knize Církevní dějiny národa Anglů (Historia ecclesiastica gentis Anglorum), kterou sepsal svatý Béda ctihodný. Úcta k ní v zástupu svatých, se pak také potvrzuje zapsáním jejího jména v kalendáři svatého Willibrorda (†739). Hrobka svaté, byla zničena, při nájezdech Dánů okolo roku 800. Její svaté ostatky, pak byly znovu nalezeny v 10. století a přeneseny anglickým králem Edmundem I. z Whitby do Glastonbury.

______________________________________________________

¹ Svatý Edwin, král Northumbrijský a mučedník (584-633). Jeho památka se slaví 12. / 25. října. Byl králem království Deiry a Bernicie, (anglosaské království na území severovýchodní Anglie, dnes přibližně území současného Yorkshiru) později sjednocených do království Northumbrie. Po smrti své první ženy Gwenburgy, se podruhé oženil a vzal si sv. Ethelburgu z Kentu (její památka je 8. / 21. září), která byla křesťankou. Podmínkou k uzavření sňatku bylo, aby král Edwin přijal svatý křest. Král Edwin, si však také přál, aby spolu s ním takto učinil i lid jeho země. To se stalo díky působení svt. Paulinuse z Yorku, který svým příkladem víry, obrátil ke Kristu nejen krále Edwina, ale i prostý lid. 

² Svt. Paulinus z Yorku († 644). Jeho památka je 10. / 23. října. Svatý Paulinus byl mnich pocházející z Říma. Roku 601 byl vyslán svt. Řehořem Velikým se skupinou gregoriánské misie, do království Kentu, která měla za cíl obrátit Anglosasy ke Kristu, svatý Paulinus do Anglie dorazil roku 604. V Kentu zůstal až do roku 625, kdy byl svt. Justem, arcibiskupem z Canterbury (památka 10. / 23. listopadu), vysvěcen na biskupa. Svt. Paulinus se nacházel doprovodu sv. Ethelburgy z Kentu, při její cestě do Northumbrie, kde se provdala za krále Edwina

³ Svt. Aidan Lindinsfarský (†651). Jeho památka je 31. srpna / 13. září. Irský mnich a misionář, který se v roce 631, po prosbě krále Oswalda, podílel na šíření křesťanství v Northumbrii. Založil monastýr na ostrově Lindisfarne, který se stal centrem učenosti, jak duchovní tak světské. Svým laskavým přístupem získal mnoho věřících, kteří s nadšením přijali blahou zvěst o Kristu. V Lindisfarne, pak sloužil i jako první biskup, neustále cestoval po celé krajině a šířil evangelium jak mezi tehdejší šlechtou, tak i mezi prostým lidem, zastával se otroků a pronásledovaných. Je známý jako apoštol Northumbrijský. 

Monastýr v Streaneshalch – Whitby. Nacházel se na severu Anglie, v dnešním Severním Yorkshiru, u městečka Whitby. Šlo o významné duchovní centrum raně středověkého království Northumbrie. Zakladatelkou monastýru, byla ctih. Hilda z Whitby. Roku 867, ho zpustošili dánští Vikingové, poté byl v letech 1077, 1109 dvakráte obnoven. Nakonec však zcela zanikl roku 1539, během rušení anglických klášterů, kdy se anglický král Jindřich VIII. rozhodl zabavit klášterní majetek, v rámci probíhajícího procesu anglické reformace. V současnosti jsou z kdysi velkého monastýru, už jen ruiny.

 

 

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.