pondělí 18. července 2011

Svatý mučedník Hyacint (Jakint)
(památka dle církevního kalendáře 3. července/ dle světského to je 16. července)

Mladík Hyacint, byl dvořanem na dvoru císaře Trajána (Marcus Ulpius Traianus - římský císař od roku 98 až do své smrti v roce 117)a byl tajným křesťanem. Jedenkráte, když císař Traján se svými dvořany, obřadně přinášel obětiny modlám, Hyacint jako jediný nechtěl zúčastnit tohoto krvavého obřadu. Byla na něj, proto ihned dána žaloba a byl hned předveden před soud a císaře. Císař mu začal radit, aby se odřekl Krista a přinesl oběť modlám. Hyacint však, ale zůstal tvrdý jako démant a císaři řekl: já jsem křesťan, uctívám Krista, Jemu se klaním a Jemu mohu přinést sebe sama za živou oběť. Zbitý, poplivaný, potrhaný od trnů, takto tento svatý mučedník, byl uvržen do vězeňské kopky. Z příkazu císaře mu nedávaly nic k jídlu, než jen to co bylo přinášeno za oběť modlám. Hyacint odmítal cokoli pozřít, odvracel se od přinášeného a po osmy dnech, zemřel ve vězení hladem. I viděli vězeňští strážci dva světlé anděly v jeho vězeňské kopce, jeden pokryl tělo mučedníka svým světlým a zářícím rouchem a druhý položil nádhernou korunu na jeho hlavu. Celé vězení se naplnilo jasem a nádhernou vůní. Čestně přijal strádání mladý Hyacint a věčnou slávou byl korunován roku 108.

Žádné komentáře:

Okomentovat