úterý 15. prosince 2009

Svatý mučedník Petr Aleut
(památka dle církevního 2. / podle světského 15. června; a 12. prosince / 25. prosince)

Svatý mučedník Petr Aleut (v rodném jazyce Cungagnaq) byl rodák z ostrova Kodiak (ostrov ležící východně od poloostrova Aljaška) a živil se jako lovec kožešin, na Kodiaku v ruské misii valaamských mnichů (založena roku 1793) přijal svatý křest se jménem Petr. Roku 1815, odplul ve svém kajaku, spolu s dalšími, na jih, do Fort Ross (Fort Ross – Форт Росс - bývalé ruské osídlení, a pevnost na pobřeží severní Kalifornie (USA), 80 km severně od San Franciska. Byl založen Rusko-Americkou společností pro rybolov a obchod s kožešinami roku 1812. Fort Ross bylo nejjižnější ruské osídlení v Severní Americe. V současné době se jedná o historický park v Kalifornii), kde se soustřeďovaly potravinové zásoby (obilí, dobytek aj.) pro podporu komunit žijících na Aljašce. V té době Kalifornie spadala pod Španělské království, a Španělé hleděli s nedůvěrou a obavami na ruské aktivity na severu Ameriky, měli obavy, že Rusko napadne a obsadí San Francisko. V roce 1815, španělský guvernér nařídil okamžité zastavení ruského obchodu, načež bylo v Kalifornii, zatknuto téměř sto Aleutů a Rusů, se kterými bylo nakládáno jako s otroky.
Když byl mučedník Petr spolu s dalšími lovci kožešin zajat, nejprve byl odvezen do San Pedra (nyní přístavní čtvrť města Los Angeles), odkud jej potom spolu s ostatními, převedli do San Franciska, do věznice k výslechům. Ve vězení, se jej místní jezuité snažili přinutit, aby přijal římskou víru (římský katolicismus). Na což on bezelstně odpověděl, že je křesťanem, že už byl pokřtěn a ukázal svůj křestní kříž, který měl na svém krku. Jezuité, ale jen na něj křičeli, že jsou kacíři a schizmatici a pokud nebude souhlasit s přijetím římské víry, bude spolu s ostatními mučen, a aby si dobře rozmyslel, co nakonec odpoví. Když se o chvíli později kněží vrátili a zjistili, že se Aleuti odmítli vzdát pravoslaví, vzali Petra a dali mu odseknout jednu část nohy pod kotníkem. Mučedník Petr přitom jen prostě volal: «Já jsem křesťan, nechci zradit svou víru». To samé mu ještě učinili na druhé noze a nakonec i na rukou, kde mu nejprve odsekli prsty. Svatý Petr opět a opět opakoval to jediné: «Já jsem křesťan», svojí pravoslavné víry se nevzdal.
Svatý mučedník Petr zemřel ve velkém utrpení. Když jezuité chtěli přistoupit k dalšímu z Aleutů a stejně tak jako i Petra jej donutit násilím zříci se pravoslavné víry, přišel rozkaz, aby Španělé propustili všechny zajatce. Očití svědci tohoto mučení tak mohli potom vydat svědectví o pevné a neoblomné víře nového amerického mučedníka.
Když se tedy mohli všichni zajatci navrátit zpátky na rodný ostrov Kodiak, řekli své svědectví i ctihodnému Hermanovi (ctihodný Herman Aljašský památka 12. prosince dle církevního kalendáře / to je dle světského kalendáře 25. prosince, a 27. července/ 9. srpna). Ten se při slovech svědectví o vyznavačství mladého Aleuta přežehnal, a zeptal se na jeho jméno, oni mu řekli, že znají jen to jeho křestní, Petr. Na to ctihodný Herman zvolal: «Svatý nový mučedníku Petře, modli se k Bohu za nás! ».
Víme jen velmi málo o svatém Petrovi, víme, že byl z ostrova Kodiak, byl zajat, mučen a zabit Španěly, protože odmítl přestoupit na římskou víru. Jeho mučednictví připomíná mučednictví starých i nových mučedníků, které zasvitlo světu v dávných i nedávných časech. Nyní se svatý Petr raduje spolu s nimi, v Nebeském Království, kde velebí Otce, i Syna, i Svatého Ducha, na věky věkův, amen.

Žádné komentáře:

Okomentovat