úterý 15. prosince 2009

Ctihodný mučedník Juvenalij, Aljašský
(památka dle církevního 2. / podle světského 15. června; a 12. prosince / 25. prosince)

Ctihodný mučedník Juvenalij, Aljašský, se narodil roku 1761, ve městě Nerčinsk (Нерчинск) na Sibiři. Jeho světské jméno bylo Jan Feodorovič Chovoruchin, byl ženatý a poté co mu zemřela v roce 1791 žena, vstoupil do monastýru v Petrohradě, kde byl postřižen se jménem Juvenalij. Žil příkladným a zbožným životem mnicha, v okolí Ladožského jezera, v severní části Ruska, blízko Finska, v Konevském a Valaamském monastýru. Byl vysvěcen na jerodiákona a poté i na jeromonacha. V roce 1793 byl vybrán do skupiny osmy mnichů z Valaamského monastýru, aby šířili Boží slovo, a odchází jako misionář na Aljašku.
Když v roce 1794 připlul na ostrov Kodiak (ostrov ležící východně od poloostrova Aljaška), spolu s jeromonachem Makárijem, dva měsíce obeplouvali místní ostrovy, a křtili místní obyvatelstvo. Juvenalij putoval po souši i po vodě a všude zvěstoval mezi místními obyvateli Evangelium Kristovo. Následujícího roku 1795 pokřtil na 700 Čugačů (etnikum Jupiků žijící na Aljašce), v roce 1796 přešel k ústí řeky Kuskokwim (řeka na západě Aljašky v USA. Je 1300 km dlouhá. Povodí má rozlohu 130 000 km². Je to druhá největší řeka Aljašky po Yukonu), blízko k současnému městu Kwinhagak (Quinhagak), kde byl zabit domorodci.
Způsob smrti ani důvod nebyly známy, později světitel Innokentij (svt. Innokentij, metropolita moskevský a celé Rusi, památka 13. dubna/ 31. března) zjistil a zapsal slova místních obyvatel. Ti říkali, že, když jej napadli, protože vstoupil na jejich území, nepokusil se ani bránit, ani se nepokusil o útěk. Poté co byl udeřen ze zadu, obrátil se čelem k těm, co jej napadli a mírně, v pokoji, je vyzval, aby se dali pokřtít a tak učinili pokání (mniši, kteří konali misii mezi místními, se vždy naučili jazyk místních obyvatel). Místní obyvatelé, potom ještě řekli světiteli, že poté co zabili ctihodného Juvenalije, ten znovu vstal, šel za nimi a vyzíval je k pokání. Ti na něj znovu zaútočili, takto se to stalo několikráte, až nakonec domorodci svatého mučedníka rozřezali na kusy, a jeho svaté ostatky potom rozházeli po lese. Na místě jeho smrti, bylo po dlouhou dobu vidět sloup světla dosahující do nebe. Takto se v Bohu horlivý Juvenalij stal prvním pravoslavným křesťanem, který byl korunován korunou mučednictví v Americe. Šaman, který patřil k těm, co napadli svatého mučedníka, vzal z těla jeho kříž a dal si jej na sebe, jako trofej. Potom však, ale nemohl vykonat své pohanské rituály. Tehdy řekl svým lidem, že v příštích časech bude třeba s velkou vážností přijímat a naslouchat ty, kteří nosí takovýto znak, tj. kříž. Později se tento divoký kmen, stal hluboce věřícími pravoslavnými křesťany. Ctihodný mučedník Juvenalij, byl roku 1980 proslaven v zástupu svatých.

Žádné komentáře:

Okomentovat