úterý 17. února 2009Ctihodní Sergij a Herman Valaámští
(památka 28. června dle církevního kalendáře / 11. července dle světského; 11. dle církevního kalendáře / 24. září dle světského kalendáře)

Ctihodní Sergij a Herman Valaámští, se usídlil na Valaamském ostrově okolo roku 1329. Jimi utvořené bratrstvo, se zjevilo jasným světlem v tamějších krajích. Karelové se začali opět s důvěrou obracet ke křesťanství, jehož autorita byla poškozena v 13. stol. švédy, kteří zde mečem tehdy šířili římský katolicismus. Ctihodný Sergij a Herman zesnuli okolo r. 1353, za života, u po něm až do dnešních dnů byly jejich svaté ostatky proslaveny mnohými zázraky.

Tropar hlas 4.
Evangelia Kristova zjevili jste se pravými poslušníky, ctihodní/ svět a vše co je v něm, pro lásku Kristovu, jako nejsoucím, jste pohrdli, / na mořském ostrovu jste se usídlili, / pracovitostí a pílí, vedli jste na něm duchovní boj, proti úkladům neviditelných nepřátel, / půstem, bděním a celonočním stáním v modlitbách, / učinili jste svá těla, poslušná duchu / proto jste od Vše držící pravice důstojné koruny přijali/ a nyní, předstoupivší před Přesvatou Trojici/ modlete se prosím, všemi blažení otcové Sergeji a Hermane/ aby zachována byla v pokoji vlast naše/ a také za spásu duší našich.

Modlitba ke ctihodným otcům našim Sergijovi a Hermanu (Heřmanovi) Valaámským divotvůrcům
Velcí otcové naši, Kristovy služebníci a horliví zastánci u Spasitele za duše naše, Sergeji a Hermane! Zjevili jste se v nemocech uzdraviteli, po moři plujícím kormidelníci, tonoucím spolehlivou záchranou a přede všemi smrtonosnými vpády nepřátel našimi ochránci. Ponejvíce jste osvobozením od duchů nečistých, od všelikých protivenství, urážek a pomluv, jste očištěním a pomocí. Blažení otcové a divotvůrci, přeslavní, Sergeji a Hermane, proste a modlete se ke Kristu Vládci, za nás hříšné, abychom skrze vaše modlitby, byli spodobněni v den soudný, stání po pravici Otce a utěšení v Království Nebeském, na věky věkův. Amen.

Svaté ostatky ctihodných otců Sergije a Hermana Valaámských

Žádné komentáře:

Okomentovat