pátek 26. prosince 2008

Ctihodná Apollinarie (Zora)
(památka 5. ledna podle církevního/ 18. ledna podle světského kalendáře)

Ctihodná Apollinarie (Zora). Dcera Antimija, bývalého zástupce neplnoletého císaře Teodosije mladšího (408 – 450). Byla jeho starší dcerou, Antimij měl ještě mladší dceru, která byla psychicky nemocná, bláznivá. Apollinarie, se po dosáhnutí dospělosti nechtěla provdat, neboť v srdci se zasnoubila Kristu, a tak utekla do Misirské pouště. V mužském oblečení a s mužským jménem Dorotej, vstoupila do mužského monastýru. Tam vedla neustálý duchovní boj, unavovala sebe postem, a v modlitbách byla stále obrácena ke svému Stvořiteli. V monastýru dosáhla velké duchovnosti a proslavila se svou askezí. Jejímu otci někdo poradil, aby svojí mladší, bláznivou dceru poslal k poustevníkům, aby nad ní přečetly modlitbu. Z prozřetelnosti Boží, se tak stalo, že svoji mladší sestru uzdravila mocnou modlitbou starší sestra. Když Apollinarie zemřela, odkrylo se ono tajemství, že nebyla mužem, ale ženou. Hrdinství v duchovním boji a neohroženost, této svaté panny, zůstala příkladem skrze staletí mnohým, kteří myslí na své spasení. Zesnula roku 470.

Žádné komentáře:

Okomentovat