čtvrtek 18. června 2020


Svatá mučednice Orosie – Dobroslava – Eurosia († 880)
památka 12. / 25. června

Svatá Orosia, ve španělském prostředí svatá Eurosia či z řečtiny pak nepřesně počeštěno jako Dobroslava (přibližně 864—880, † Jaca), je patronkou španělského města Jaca.  Jejím otcem, byl pravděpodobně kníže Mojslav (podle ruského slovníku historických slovanských jmen to byl bělochorvatský kníže), zmiňovaný mezi statečnými českými knížaty (Fuldské letopisy k roku 872); přesněji řečeno: otec Dobroslavy Mojslav nebyl Čech, ale kníže bílých Chorvatů, kteří tehdy sídlili v severovýchodních Čechách a na severní Moravě. O Orosii tedy lze hovořit jako o moravské princezně, protože patřila do vrstvy vládnoucích kruhů Velké Moravy jakožto státního útvaru. Brzy osiřela a byla vychovávána knížetem Bořivojem I. a sv. Ludmilou, nejspíše na Levém Hradci.
V roce 880 požádal papež Jan VIII. svatého Metoděje během jeho třetí návštěvy v Římě, aby nalezl vhodnou nevěstu pro syna navarrského krále Fortuny I. (Fortunia Ji-méneze). Metoděj doporučil Orosii – Dobroslavu. Svatba se uskutečnila v zastoupení.  Po svatbě se svatební průvod vydal do Navarry. Průvod byl však v blízkosti španělského města Yebra de Basa přepaden Maury. Jejich velitel Aben Lupo, žokouzlen její krásou, žádal Dobroslavu, aby se odřekla od křesťanské víry a stala jeho ženou, to však Dobroslava odmítla. Její odmítnutí, přivedlo Aben Lupa k zuřivosti. Přikázal dívku mučit. Mečem ji usekli ruce a chodidla. Avšak ona, vstala na kolena a upřela svůj zrak k nebi, neustále se přitom modlila. Rozhněvaný muslim, poté dal příkaz, aby jí setnuli hlavu. Poté se strhla bouře.
Její svaté ostatky, za nějaký čas (uvádějí se dvě data 882 a 1072), byly nalezeny pastýřem, kterému to bylo zjeveno skrze Boží prozřetelnost ve snu. Tělo bylo uloženo v katedrále v města Jaca, hlava v městě Yebra. Byla prohlášena za svatou, stala se patronkou vinařů a ochránkyní před nepřízní počasí. Ve Španělsku se jí proto říká Orosia de Jaca. Španělského manžela Orosie její smrt tak zdrtila, žže zůstal své nevěstě věrný a nikdy neoženil. Jeho žžal mu dal sílu celý svůj další žživot muslimy urputně a neúnavně pronásledovat, tak že Španělsko i rodící se křesťanskou Evropu před řáděním a nájezdy pohanů ochránil. Sv. Orosia se svým mučednictvím tedy podílí na ochraně křesťanského charakteru Evropy. Postupem času s ní byly spojovány pověsti, že ovládá hromy a blesky, a stala se i proto patronkou blahodárného deště.  Ostatky krásné Moravanky jsou dodnes uloženy ve Španělsku a jsou předmětem velké úcty věřícího lidu. 


Tropar hlas 4.
Moravská i aragonská princezno, Orosie, mučednice a čistá panno! Svatou Ludmilou ve zbožnosti vychovaná, Pánu Kristu nevýslovně oddaná! Krutým Maurům jsi svědčila o Kristu neoblomně a přešla tím od bolesti k radosti věčné. Spolu s kněžnou Ludmilou, mučednice Orosie, proste Krista i za duše naše.

Kondak hlas 6.
Pán ti dal panovat nad rosou a deštěm, dej i srdcím našim vláhu blahodati rosy nebeské! Orosie, zažeň od nás bouře duchů zlých a ochraňuj nás v Kristově pokoji. Naše duše občerstvi krůpějemi živé vody, abychom děkovali Spasiteli duší našich.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.