pátek 26. prosince 2008

Světitel Theopemt mučedník, biskup nikomedský a mučedník Theon
(památka 5. ledna podle církevního/ 18. ledna podle světského kalendáře)

Světitel mučedník Theopemt, biskup nikomedský a mučedník Theon. Když císař Dioklecián započal pronásledování křesťanů, biskup nikomedský Theopemt, byl prvním, který strádal za Krista. Byl předveden před císaře, ten mu pohrozil trestem smrti, pokud se Krista neodřekne. Na tuto hrozbu chrabrý biskup císaři odpověděl: «je psáno: nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou (Matouš 10,28). Ty císaři máš moc nad mým tělem, čiň si s ním, co chceš». Poté, byl mnoho bit, byl mučen hladem, a týrán různými způsoby. Císař potom pozval nějakého čaroděje jménem Theon, aby svými kouzly ublížil svatému mučedníku a zlomil jeho víru. Theon rozpustil ve vodě ten nejhorší jed, a podal jej Theopemtu, aby se z něj napil. Theopemt přežehnal otrávenou číši svatým křížem, a vypil jed. Když Theon spatřil, že jeho jed nikterak neublížil Theopemtu, obrátil se k císaři a zvolal: «i já jsem křesťan a klaním se Ukřižovanému». Oba potom byli odsouzeni k smrti. Theopemtu, byla setnuta hlava, a Theon byl zaživa zahrabán do země, roku 298. Čestně strádali a měšťany království Kristova se stali.

Žádné komentáře:

Okomentovat