čtvrtek 25. prosince 2008Světitel Hilarius, biskup Pictavienský
památka 14. / 27. ledna

Narodil se roku 315 ve městě Pictaviens v Galii (Pictaviens – dnešní Poitiers město ležící na řece Clain na západě Francie), ve významné pohanské rodině. Získal velmi dobré vzdělání a pod vlivem čtení Svatého Písma, přijal křesťanství.
V roce 353 byl křesťany města vybrán za biskupa. V okamžiku kdy vstoupil do úřadu biskupa, započal v církvi boj s ariánskou herezí, která začala na západě na čas vítězit. Od roku 350, kdy začal vládnout i nad západní části říše, císař Constantius II., který byl ochráncem ariánství, většina západních biskupů se podepsala pod ariánské vyznání víry a přidali se k odsouzení svt. Athanasije Velikého. K ariánům se dokonce přidal i římský papež Liberius (352–366). Jedním z mála západních biskupů, kteří se pevně a důsledně postavili proti ariánství, byl svt. Hilarius.
V Galii byl hlavním představitelem ariánství metropolita dané oblasti, biskup Saturnius Arleský. Mezi ním a svt. Hilariem začal boj. V roce 355 císař Constantius sezval Milánský sněm, na kterém sesadil z biskupství ty biskupy, kteří nesouhlasili s odsouzením světitele Athanasije Velikého. Svt. Hilarius, se kvůli tomuto obrátil s poselstvím na samotného císaře Constantiuse II. a ve svém poselství k němu, směle obhajoval Pravoslaví. Tehdy sezval biskup Saturnius v Galii sněm z ariánských biskupů, na kterém sesadil svt. Hilariuse z jeho biskupství a odsoudili jej do vyhnanství. Ve vyhnanství ve Frýgii (historické území na západě Malé Asie, dnešní Turecko), byl po dobu čtyř let.
Pictavienská pastva, nepřijala na místo svt. Hilariuse nového biskupa, ale stále čekala na jimi milovaného svt. Hilariuse, který se zatím ve vyhnanství učil řeckému jazyku, a i nadále vedl boj za svaté Pravoslaví. Naučil se tak dobře řeckému jazyku, že se účastnil několika sněmů, svolaných proti ariánství. Jeho teologické polemiky a společensky – církevní činnost ve vyhnanství, byla natolik významná, že pro zastánce ariánské hereze, byl více nebezpečný ve Frýgii, v blízkosti hlavního města a císaře, než kdyby byl doma. Nakonec samotní ariáni se postarali o to, aby se roku 360 mohl vrátit do Galie. Když se vrátil do své eparchie, pokračoval dál ve svém boji proti ariánům, ale stejně jako svt. Athanasij Veliký, se vítězství Pravoslaví nad ariánskou herezí, na II. Všeobecném Sněmu nedožil. Zesnul v roce 367 nebo 368. Světitel Hilarius, biskup Pictavienský, je ctěn jako vyznavač a divotvorce, jeho hrob je dnes v kryptě kostela Saint-Hilaire-le-Grand v Poitiers.

Žádné komentáře:

Okomentovat